про корпорацію |  продукція |  контакт
 
 
 
Про групу |  Сфера діяльності |  Iнжинiринг 
 
Kомплекснi науково-дослідні і проектні роботи:
  Ми виконуємо комплексні науково-дослідні і проектні роботи в наступних напрямах:
 • Проведення комплексного аудиту діючих виробництв, і на його основі розробка комплексних програм маркетингу, енергозбереження і технічному переозброєння діючих виробництв
 • Оптімізация сировинної бази цементного виробництва, у тому разі і за рахунок вибору раціональних модульних характеристик портландцементної сировинної суміші та широкого використання в її складі місцевих техногенних матеріалів і промислових відходів енергетики, металургії і переробляючих галузей
 • Вдосконавлювання процесу приготування сировинної суміші, технологічної схеми і принципу управління процесом в потоці. Впровадження потокової технології приготування сировинної суміші на лініях з традиційною порційною технологією. Розробка і впровадження програмного забезпечення для управління процесом від ПК
 • Розрахунок і виготовлення установок по введенню з гарячого кінця обертаємих печей пилу, захопленного електрофільтрами
 • Розробка і впровадження вдосконалених систем введення в підготовчі і високотемпературні зони пічних агрегатів легкоплавких композицій техногенної частини сировини
 • Оптімізация теплотехнічного і аеродинамічного режимів роботи пічних агрегатів мокрого і сухого засобів виробництва
 • Підвищення активності портландцементного клінкера
 • Розробка і впровадження засобів інтенсифікації помелу цементів, у тому разі і за рахунок поліпшення розмелоздатності портландцементного клінкера
 • Пошук і впровадження у виробництво нових добавок у цемент, включаючи активні мінеральні добавки, які здатні повністю або частково замінити в цементній шихті доменний гранульований шлак
 • Розширення асортименту продукції - розробка технічних умов і освоєння випуску спеціальних видів цементу - що розширюються і напружуються, сульфатостійких, тампонажних, для різноманітного тампонажа
 • Спалюваня у цементних агрегатах СОЗ, у тому разі пестицидів, непридатних до використання. Ефективна і абсолютно безпечна для довкілля нова технологія, що включає стадію попередньої переробки пестицидів в місцях їх зберігання
 • Розробка для будь-якого заводу концепції перекладу на комбінований і сухий методи виробництва цементу. Принципово новий підхід поетапного впровадження енергозберегаючих рішень, що створюють за принципом step by step інфраструктуру для маловитратного впровадження сучасних видів устаткування для сухого засобу
 • Пуско-налагоджувальні роботи на окремих видах устаткування і технологічних лініях у цілому. Виведення технології на проектні показники по продуктивності, якості і енерговживаню
 • Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів, у тому разі і вищій кваліфікації, для заводів і проектних організаций
Адреса:
Україна
61002
Харків,
вул.Мироносицька 54, офіс 1
Тел.: +3 8 095 570 48 88
 
 
 
  2006 © www.ecocem.com, designed by www.line2.biz